Taket utsettes for harde påvirkninger hele året gjennom. Is, snø, vann og vind. Det hjelper ikke å pusse opp innvending om ikke taket over er tett! Her er noen tegn du bør se etter for å vite om det er på tide å skifte taket.

Alder er en god indikasjon

Hvor gammelt er taket ditt? Takstein skal holde i 30 år, singel i 20 år. Takets levetid og funksjon påvirkes også av andre ytre krefter som vær og vind, beliggenhet og vedlikehold.

Sprø papp

Dersom du har papptak kan du se etter om det er sprekker. Er asfaltbelegget, eller shingelen slitt bort? Da er det på tide å skifte. Du kan også bøye litt på pappen nederst ved takrennen for å se om den er sprø. Det er et tydelig tegn på at det snart er på tide med utskiftning. 

Sprekkdannelser og ødelagt takstein

Har du betong- eller tegltakstein bør de skiftes ut om de er misfarget, har mange skader eller om undertak og detaljene er slitte. Etter vinteren er det greit å gå over og sjekke taket. Sjekk om taksteinene er hele og fine og fjern mose. Vridde beslag og sprukne takstein bør byttes ut.

Fuktutslag innvendig

Registrerer du fukt innvendig bør det overforliggende sjekkes. Dersom det renner mye vann gjennom sprukne takstein og ned til undertaket, kan det etterhvert bli mer som må skiftes enn bare topplaget! Fuktskader bør utbedres raskt for å unngå alvorlige skader som sopp og råte.

La profesjonelle gjøre jobben for deg!

Å legge nytt tak bør gjøres av profesjonelle. Det er skrått og høyt. De profesjonelle har god erfaring med å jobbe i høyden og har også de nødvendige sikkerhetsutsyret. De er også mer drevne i innkøpsprosessen og vet hvilke materialer, samt dimensjoner taket ditt bør ha.